O firmie

Wizja

WingFan oferuje klientom indywidualne rozwiązania, dostosowane do ich wymagań, zapewniając jednocześnie dodatkowe korzyści. Poprzez bliski kontakt z klientem oraz zmotywowanych pracowników i akcjonariuszy dążymy do osiągnięcia pozycji światowego lidera.

Nasze wartości

U nas klient zawsze jest na pierwszym miejscu. Nasze wartości to:

 • Zorientowanie na Klienta
  Każdy kontakt z klientem lub potencjalnymi klientami traktujemy jako okazję do zrozumienia ich potrzeb i adekwatnego dostosowania naszej działalności.
 • Normy jakości
  Jakość postrzegamy jako pojęcie całościowe. Wyznaczamy nie tylko standardy w odniesieniu do jakości produktu, lecz zapewniamy też wysokiej jakości usługi z punktu widzenia klienta. Terminowe dostawy właściwych towarów wolnych od wad oraz szybkie i efektywne wewnętrzne przetwarzanie danych — to wszystko mieści się w zakresie oczekiwań naszych klientów.
 • Praca zespołowa
  WingFan działa najlepiej, kiedy praca zespołowa odbywa się w środowisku, które sprzyja pewności siebie, a każdy pracownik wnosi konstruktywne pomysły w celu stałego usprawniania organizacji.
 • Ciągłe dążenie do doskonalenia
  Nasza działalność nie polega wyłącznie na stosowaniu standardowych rozwiązań, lecz opiera się głównie na opracowywaniu niestandardowych rozwiązań, które są stale badane i optymalizowane. Staramy się korzystać z opracowanych przez nas samych procesów innowacji, elastyczności i reaktywności w celu osiągania celów poprzez ciągłą optymalizację. Stosowany przez nas system zarządzania jakością pomaga pracownikom realizować wyznaczone cele w zakresie jakości. Gwarantuje on realizację celów organizacyjnych na wszystkich poziomach i szczegółowo opisuje wymagane procesy. W celu realizacji celów organizacyjnych wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania procedur opisanych w systemie zarządzania jakością.
 • Entuzjazm dla innowacji
  Kluczem do naszego trwałego sukcesu, zwłaszcza w odniesieniu do rosnącej konkurencji, jest
  rozwój poprzez innowacje. Cel ten jest realizowany poprzez zastosowanie spójnego Zarządzania Innowacją na wszystkich poziomach. Innowacja to nie tylko synonim optymalizacji i rozwoju nowych produktów, ale także nowych rozwiązań w zakresie Procesu, Organizacji, Obsługi i Strategii. Naszym celem jest ocena i zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami zgodnie z wykonalnością techniczną i konkurencyjnością, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla trwałego długoterminowego sukcesu.
 • Środowisko
  Nasza firma wdraża różne, wysoko cenione procedury ochrony środowiska. Produkujemy produkty przyjazne dla środowiska w odniesieniu do całego cyklu życia produktu – począwszy od projektu, poprzez procesy produkcyjne, aż do recyklingu lub utylizacji naszych produktów. W procesach produkcyjnych nie stosujemy substancji zanieczyszczających wodę, a oszczędne korzystanie z surowców jest dla nas priorytetem. Zużycie energii jest monitorowane i rejestrowane, stosujemy również środki służące oszczędzaniu energii.