Łopatki

Seria K – Rosnący Profil Łuku Kołowego

Zastosowanie dla silników spalinowych o niekorzystnych warunkach przepływu powietrza.