Łopatki

Seria U – Jednolity Profil Łuku Kołowego

Wysoka wartość przy niskich prędkościach obrotowych, osiąganych przez np. skraplacze.