zastosowanie

Wentylacja rolnicza - suszarnie ziarna